Χρησιμοποιούμε ελληνικό αλεύρι NON-GMO

Χρησιμοποιούμε ελληνικό αλεύρι NON-GMO. Δεν χρησιμοποιούμε μεταλλαγμένο - γενετικά τροποποιημένο αλεύρι (ΓΤΟ)

Χρησιμοποιούμε ελληνικό αλεύρι NON-GMO

ΑΛΕΥΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣΔεν χρησιμοποιούμε μεταλλαγμένο – γενετικά τροποποιημένο αλεύρι (ΓΤΟ)!